هاست لینوکس چندمنظوره سی پنل ایران

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس https://vanda.host/linux-hosting

LN1-CP 0 در دسترس

500MB Disk
10GB Traffic

LN2-CP 0 در دسترس

1GB Disk
30GB Traffic

LN3-CP 0 در دسترس

2GB Disk
80GB Traffic

LN4-CP 0 در دسترس

5GB Disk
Unmetered Traffic

LN5-CP 0 در دسترس

10GB Disk
Unmetered Traffic