هاست وردپرس ایران / سی پنل

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس https://vanda.host/wordpress-hosting

WP1-IR 0 در دسترس

2GB Disk
Unmetered Traffic

WP2-IR 0 در دسترس

3GB Disk
Unmetered Traffic

WP3-IR 0 در دسترس

5GB Disk
Unmetered Traffic

WP4-IR 0 در دسترس

10GB Disk
Unmetered Traffic