ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

جستجو...

دامنه باید با یک حرف و یا عدد شروع شود طول نام دامنه بین و

:domain موجود نیست

تبریک! موجود است!

تماس با ما
دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی شناسایی شده است. به منظور ادامه، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
لطفا زبان دامنه مورد نظر خود را برای ثبت نام انتخاب کنید.

دامنه پیشنهادی
ایجاد پیشنهادات برای شما
داغ جدید فروش

دامین های پیشنهادی ممکن است همیشه در دسترس نباشند . موجود بودن دامنه پس از اضافه کردن به سبد خرید به صورت همزمان بررسی می شود .

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.com
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
.net
14,000,000 ریال
1 سال
14,000,000 ریال
1 سال
14,000,000 ریال
1 سال
.org
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.biz
20,000,000 ریال
1 سال
20,000,000 ریال
1 سال
20,000,000 ریال
1 سال
.info
22,000,000 ریال
1 سال
22,000,000 ریال
1 سال
22,000,000 ریال
1 سال
.co
32,000,000 ریال
1 سال
32,000,000 ریال
1 سال
32,000,000 ریال
1 سال
.xyz
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.in
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
.us
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
.me
24,000,000 ریال
1 سال
24,000,000 ریال
1 سال
24,000,000 ریال
1 سال
.shop
32,000,000 ریال
1 سال
32,000,000 ریال
1 سال
32,000,000 ریال
1 سال
.top
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
.life
50,000,000 ریال
1 سال
50,000,000 ریال
1 سال
50,000,000 ریال
1 سال
.pro
22,000,000 ریال
1 سال
22,000,000 ریال
1 سال
22,000,000 ریال
1 سال
.app
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.academy
36,000,000 ریال
1 سال
36,000,000 ریال
1 سال
36,000,000 ریال
1 سال
.holdings
60,000,000 ریال
1 سال
60,000,000 ریال
1 سال
60,000,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست

انتخاب از بین طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند